30-01-2019

Minilessen voor leerlingen groep 8 (aanmelden via www.novalis.nl onder het kopje nieuwe leerlingen.

van 14.00 tot 16.00 uur