28-09-2020

Het continurooster wordt door de kinderen en de leerkrachten als prettig ervaren. Het brengt rust, hierdoor kan lestijd effectiever besteed worden.
Het schooljaar is goed gestart ondanks dat er nog coronamaatregelen zijn. Groepsinformatie is doormiddel van een groepskrant gedeeld met ouders. Het was fijn dat er naast de groepskrant ook ruimte was voor elke ouder om een (kennismakings)gesprek met de leerkracht te hebben.
Door stillegging van de school in het voorjaar heeft het jaarplan iets achterstand opgelopen. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt en zal zo spoedig mogelijk doorgang vinden. Door het team zijn er ondanks de stillegging van de school goede stappen gezet aan schoolontwikkeling en kwaliteitsplan.

Voor meer info (samenstelling MR,vergaderdata etc): klik hier