22-09-2020

Wordt uw peuter tussen 1-8-2021 en 31-7-2022 vier jaar, meldt hem of haar dan nu aan bij de basisschool. Het aanmeldformulier is af te halen op school of te downloaden via de website. Lever uw aanmeldformulier in op maandag 1 of dinsdag 2 februari op de basisschool. Kent u iemand in uw omgeving met een aanstaand basisschoolkind? We stellen het op prijs als u hem/haar attendeert op de aanmelddagen! Lukt het niet om op 1 of 2 februari uw kind aan te melden, dan vinden we het - i.v.m. het maken van de plannen voor het nieuwe schooljaar - fijn als u dit voor 1 maart 2021 doet.