21-05-2019

Door een rekenfout van het Ministerie van Onderwijs is voor een aanzienlijk aantal leerlingen het advies te hoog of te laag uitgevallen. In Nederland is bij 11% van alle leerlingen in groep 8 een verkeerd advies gegeven. Voor elke basisschool, dus ook voor de onze, is dit een erg vervelende situatie.

Waar is het mis gegaan? Het ministerie van Onderwijs stelt de grenswaarden van alle toets-aanbieders vast (de Expertgroep Toetsen PO), daarbij zijn onjuiste waarden gebruikt. Hierdoor is voor een groep leerlingen de toets-score uit de eindtoets vertaald naar een verkeerd toets-advies. Van de leerlingen die een verkeerd toets-advies hebben gekregen, heeft het grootste deel een te hoog advies gekregen, een klein deel een te laag advies. De toetsen hoeven niet te worden overgemaakt. Voor het overgrote deel van onze groep 8 leerlingen heeft het geen gevolgen. Met de betrokken ouders is contact geweest.