Documenten

pdf 01 Schoolgids_2018_2019 ( pdf )
pdf 01_1 Jaarinformatie bijlage schoolgids ( pdf )
pdf 01_2 Jaardocument 2017 ( pdf )
pdf 02 Urenberekening kindrooster vakanties en vrije dagen 2018-2019 ( pdf )
pdf 03 Meerjarenplanning 2016-2020 ( pdf )
pdf 04 Schoolplan 2016-2020 ES ( pdf )
pdf 04_2 Schoolveiligheidsplan ( pdf )
pdf 05 Zorgplan versie september 2017 ( pdf )
pdf 05_1 Beleidsplan Dyslexie november 2015 ( pdf )
pdf 05_2 Basisondersteuning voor ouders ( pdf )
pdf 05_3 krentenbaard ( pdf )
pdf 06 GGD Gezondheid telt.pdf ( pdf )
pdf 07 Ouderportaal - Handleiding ( pdf )
pdf 08 Verlofregeling ( pdf )
pdf 08_1 Voorwaarden toekennen extra vakantie, verlof en vrij weekend ( pdf )
pdf 08_2 Aanvraagformulier voor verlof ( pdf )
pdf 08_3 Formulier verklaring accountant tbv verlofaanvraag ( pdf )
pdf 09 Ziekmeldingen ( pdf )
pdf 10 Gedragscode leerlingen en ouders ( pdf )
pdf 11 Procedure schorsing en verwijdering leerlingen 2015 ( pdf )
pdf 12 Medisch handelingsprotocol SKIPOV 2014 (pdf ) ( pdf )
pdf 13 Protocol wandelend op pad ( pdf )
pdf 13_1 Protocol met de fiets op pad ( pdf )
pdf 13_2 Protocol vervoer van kinderen met personenwagen ( pdf )
pdf 15 Informatie TSO 't Kroontje ( ( pdf )
pdf 15_1 Inschrijven kinderen TSO ( pdf )
pdf 17 Tussendoortjesbeleid en traktatie adviezen ( pdf )
pdf 18 Schoollied ( pdf )
pdf Aanmeldformulier Edith Stein ( pdf )
pdf Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders ( pdf )
document Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders vragenlijst ( docx )
pdf Protocol Meldcode Kindermishandeling Huiselijk geweld ( pdf )