12-11-2018
De MR heeft haar speerpunten voor dit schooljaar vastgesteld:
  • De ontwikkelingen rondom de keuze voor de Eindtoets blijven volgen.
  • Prestatieboxmiddelen en werkdrukmiddelen blijven volgen.
  • Volgen van de kwaliteitszorg binnen de Edith Stein.
Tijdens de laatste vergadering is door Paul Verrijdt het jaarplan gepresenteerd wat gedragen wordt door het hele team. Het jaarverslag van de MR is vastgesteld en te vinden op de website van de school.