12-11-2018

De notulen van de MR vergadering van 7 november is terug te vinden bij de documenten van de MR.