23-01-2019

Zoals aangekondigd zullen we als MR de kwaliteitszorg blijven volgen dit jaar. Er wordt gewerkt volgens de kwaliteitscyclus van SKIPOV en inmiddels heeft het management team de meting basiskwaliteit en de schooldiagnose uitgevoerd. Een volgende stap is het tevredenheidsonderzoek onder het team, de leerlingen en ouders. Deze zal in februari uitgevoerd worden en het invullen hiervan zal u maximaal 10 minuten tijd kosten. Bij dezen roepen wij alle ouders op om deel te nemen aan dit onderzoek.

Ook volgen we het verloop van de prestatiebox en de werkdrukmiddelen. De leerkrachten hebben de inzet hiervan na de Kerstvakantie enigszins gewijzigd middels tussentijdse evaluatie. Er wordt gemerkt dat kinderen er al helemaal aan gewend zijn om op (delen van) sommige dagen een andere leerkracht voor de klas te zien. De leerkrachten hebben hierover heldere afspraken, en dit verloopt dus moeiteloos. Na de toetsperiode zal de inzet door de leerkrachten weer geëvalueerd worden en kunnen er weer kleine wijzigingen zijn.