20-03-2019

Donderdag 14 maart is Berry Thomas, voorzitter Raad van Bestuur SKIPOV, aangesloten bij de vergadering van de MR. Hij heeft uitleg gegeven over de ontwikkelingen en de toekomstige aansturing van onze school. Hij wilde graag onze mening peilen over verschillende zaken. Hij heeft een heldere uiteenzetting gedaan en wij hebben een fijn gesprek met hem gehad. 

Onlangs is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij ouders, kinderen en leerkrachten. De respons is goed en we hebben de eerste resultaten bekeken. Een analyse van deze resultaten moet nog plaatsvinden en daarna zullen de uitslagen gedeeld gaan worden.