17-05-2019

Enige tijd geleden is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen bij ouders, kinderen en leerkrachten. De respons was erg goed en we hebben de resultaten inmiddels bekeken. U wordt hiervan binnenkort op de hoogte gebracht.
Om meer inzicht te krijgen in de wensen van leerkrachten en ouders met betrekking tot de schooltijden zal er binnenkort een vervolgonderzoek afgenomen worden. Het streven is om uiterlijk eind december 2019 te kunnen communiceren welke schooltijden er vanaf het schooljaar 2020-2021 in werking treden.
We hebben tijdens de vergadering ook gesproken over de formatie (leerkrachten) en de leerlingenaantallen en groepssamenstellingen. Zodra dit allemaal bekend is, zal dit gecommuniceerd worden met alle ouders.